UN PLANO Mineiro na Rede Natura.

Este é o mapa do reparto de COUREL. Está totalmente dividido en cuadrículas mineiras, excepto nos límites con Pedrafita do Cebreiro. Según a XUNTA de GALICIA, xa se están tramitando 54 explotacións dentro e fóra de REDE NATURA. O armazón de raias verdes transversais sinalan aquí a REDE NATURA, todo o demais son apertadas leiras mineiras.

{ Enlace a o mesmo documento sobre google-maps }